Rolnictwo ekologiczne jest nie tylko metodą produkcji, szanującą ludzkie zdrowie i środowisko, lecz rownież modelem zrównoważonego rozwoju, który ceni wartość zasobów społeczności lokalnych, pomagajac im przeciwstawić się globalnej konkurencji.

"Rolnictwo ekologiczne ma na celu potęgowanie zdrowotności gleby, roślin, zwierząt, człowieka i Ziemi, jako elementów niepodzielnej
jedności. Jest kształtowane w oparciu o relacje, które gwarantują godne życie ludzi we wspólnym środowisku. Jest prowadzone przezornie, w poczuciu odpowiedzialnosci za zdrowie i dobrostan wspólczesnych i przyszłych pokoleń oraz za równowagę przyrodniczą w środowisku." (International Federation of Organic Agriculture Movements)

Niemodyfikowane genetycznie, ekologiczne produkty, powstałe w czystym środowisku bez stosowania sztucznych nawozów i syntetycznych środków ochrony roślin są smaczniejsze i bardziej wartościowe pod względem odżywczym.